Ev. spevník 5. upr. vydanie

Ev. spevník 5. upr. vydanie

Veľké systémové zmeny čakali na piate vydanie Evanjelického spevníka. Digitalizácia notových a grafických obsahov mala priniesť nové možnosti; možnosti zapracovať revidované noty i texty. Liturgická časť, spevníková časť, výňatky z Malého katechizmu Dr. M. Luthera, modlitby a úryvky z Augsburského vyznania tak dostali nové vyznenie. Kľúčovým slovom pri vymýšľaní a schvaľovaní grafickej úpravy bola „prehľadnosť“. Okrem čísel piesní sme uviedli aj ich názvy, každá pieseň sa začína na novej strane. V niekoľkých prípadoch, keď prechádza verš piesne na ďalšiu stranu, je opäť znotovaný. Vítanou zmenou môže byť aj nový prvok v päte pri čísle strany – a to je názov častí a podčastí. Spievajúci tak hneď dostane informáciu, či spieva pieseň v slávnostnej alebo bezslávnostnej časti cirkevného roka a k akému sviatku alebo akej príležitosti sa tá-ktorá pieseň vzťahuje. To je len rámcový výpočet zmien, ktoré v 5. vydaní Evanjelického spevníka prinášame.

Autor:spevník
VydavateľTRANOSCIUS a.s.
Kód:VY1600001
ISBN:
Kategória: Ev. spevníky a iné
Novinky
Skladom:viac ako 100
Základná cena12,99 €
Aktuálna cena s DPH:
10,90 €
ks

Veľké systémové zmeny čakali na piate vydanie Evanjelického spevníka. Pôvodné tlačové podklady totiž jestvovali len na fóliách, neboli v digitálnej podobe. Digitalizácia notových a grafických obsahov mala priniesť nové možnosti; možnosti zapracovať revidované noty i texty. Vďaka patrí najmä Jánovi Lackovi, farárovi v. v., ktorý pripravil návrhy opráv; Bohoslužobnému výboru ECAV, ktorý pod vedením konseniora Miroslava Dubeka odporučil, ktoré návrhy akceptovať, docentke Anne Predmerskej za korektúry notovej časti, Edite Škodovej a Stanislavovi Tichému za pomoc pri korektúrach textových i notových a v neposlednom rade digitalizátorom – notografovi Stanislavovi Grichovi a grafičke Andrei Mikulcovej. Za predslov k 5. vydaniu Evanjelického spevníka patrí poďakovanie generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi. Vymenovaní spolupracovníci Tranosciu pomohli s vytvorením novej koncepcie, obrazne, s ušitím „nových šiat“. Liturgická časť, spevníková časť, výňatky z Malého katechizmu Dr. M. Luthera, modlitby a úryvky z Augsburského vyznania tak dostali nové vyznenie. Kľúčovým slovom pri vymýšľaní a schvaľovaní grafickej úpravy bola „prehľadnosť“. Okrem čísel piesní sme uviedli aj ich názvy, každá pieseň sa začína na novej strane. V niekoľkých prípadoch, keď prechádza verš piesne na ďalšiu stranu, je opäť znotovaný. Nie všetky nápevy sú totiž chronicky známe, a preto sme chceli zjednodušiť „prístup“ k nápevu. Aby mal noty spievajúci vždy k dispozícii. Odkaz na text a melódiu sme umiestnili do jednej línie pod pieseň. Vítanou zmenou môže byť aj nový prvok v päte pri čísle strany – a to je názov častí a podčastí. Spievajúci tak hneď dostane informáciu, či spieva pieseň v slávnostnej alebo bezslávnostnej časti cirkevného roka a k akému sviatku alebo akej príležitosti sa tá-ktorá pieseň vzťahuje. To je len rámcový výpočet zmien, ktoré v 5. vydaní Evanjelického spevníka prinášame.

Katalóg

Nahrávam strom...

Nákupný košík

Položiek: 0 ks
Cena: 0 €

Hlavná stránka > Ponuka Tranoscia > Novinky

Tranoscius

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx